Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2014

zatanczmy
"W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki."
— znalezione
Reposted fromSabela Sabela viainyou inyou
5627 18a3 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viainyou inyou
zatanczmy

,, Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem. ”

— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni
Reposted fromjakzyc jakzyc viainyou inyou
zatanczmy
zatanczmy
  • "(…) nie jestem przecież własnym patentem. Nie wymyśliłem samego siebie. To nie tylko inni muszą mnie znosić. Ja sam muszę także siebie samego znosić i nie idzie mi to wcale łatwo."
— Marek Hłasko
Reposted fromutoopia utoopia viacytaty cytaty
zatanczmy
2185 cd44
Reposted fromszatatan szatatan vianikotyna nikotyna

September 20 2014

zatanczmy
0339 2b2d
Reposted fromszauklau szauklau vianikotyna nikotyna

August 31 2014

zatanczmy
7299 8120
Reposted fromdreamadream dreamadream viabibarella bibarella
zatanczmy
0513 51bb
Reposted fromcarea carea viaawaken awaken
zatanczmy
5463 3844 500
Reposted fromcrayoncat crayoncat viamyinspiration myinspiration

August 29 2014

zatanczmy
9514 ef0f 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaawaken awaken

August 15 2014

1909 e230
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viatoffifee toffifee
zatanczmy
Wszystko mi jedno, niech pożegnanie będzie smutne albo nieprzyjazne, ale niech wiem, że się żegnam. Bez tego człowiekowi jakoś głupio.
— 'Buszujący w zbożu"
Reposted fromflesz flesz viacytaty cytaty

August 13 2014

zatanczmy

August 11 2014

zatanczmy
3709 0da8 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence

August 09 2014

zatanczmy
8737 eaa9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagriber griber
zatanczmy
4191 a1a9 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagriber griber

August 07 2014

8401 d86b 500
Reposted fromnoirceur noirceur vialugola lugola

August 03 2014

zatanczmy
9927 f1cd
Reposted fromaniczorka aniczorka viagriber griber

August 02 2014

zatanczmy
4429 f9c7
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl